جمعی از دانشجویان در اعتراض و محکومیت حرکات هنجارشکنانه اغتشاشگران و توهین به مقدسات، در دانشگاه چمران اهواز راهپیمایی کردند.

گزارش تصویری نرگس حیدری