به گزارش خوزپرس از اهواز، امروز ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ کشاورزان کلزا کار شوشتر درب اداره تعاون روستایی شوشتر تجمع کردند و این تجمع اعتراضی چندین روز است درب این اداره تکرار می شود و هیچ فریادرسی در تعاون روستایی شوشتر پاسخی به این کشاورزان نمی دهد.
آقای مدیر کل تعاون روستایی خوزستان شما در رسانه استانی در هفته دولت به صراحت عنوان کردید که پیگیر و پول مابه تفاوت کلزاکاران شوشتر پرداخت می شود.
از آن هفته ای که شما وعده دادید سه هفته دیگر گذشته است؛ آیا شما نمی دانید الان فصل کشت کشاورزان است و شوشتر قطب کشاورزی استان خوزستان می باشد و امروز کشاورزان کلزا کار شوشتر بعد از ۶ ماه هنوز مابه تفاوت خود را دریافت نکرده اند.
عدم مدیریت صحیح باعث تجمع اعتراضی این کشاورزان درب اداره تعاون روستایی برای چندمین روز شده است
با توجه به ارسال عکس توسط کشاورزان شوشتر خوزپرس این موضوع و دغدغه کشاورزان شوشتر را به صورت ویژه پیگیری خواهد کرد تا مابه تفاوت کشاورزان کلزا کار پرداخت گردد.