محمد حسنی نسب ؛ مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در گفتگو با خبرنگار خوزپرس اظهار کرد : استان خوزستان دارای سطح ۴۲۹۰۰ هکتار نخیلات و بیش از ۲۲۳۰۰ بهره بردار می باشد. سطح زیر کشت نخیلات در ۲۰ شهرستان استان می باشد که شهرستانهای با بیشترین سطح و تولید به ترتیب شادگان، آبادان و کارون هستند.

 

وی عنوان کرد : برداشت خرما از نیمه دوم شهریورماه از سطح ۳۶۷۰۰ هکتار نخیلات مثمر استان آغاز خواهد شد. برآورد می شود بیش از ۲۴۲هزارتن انواع محصولات شامل خارک، رطب و خرما از نخیلات استان برداشت شود.

 

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی ادامه داد : مهمترین ارقام خرمای استان استعمران، برحی، بریم، دیری، زاهدی، خضراوی،گنطار، کبکاب و عویدی هستند که این استان با داشتن بالغ بر ۷۵ رقم خرما از مهمترین مراکز ذخائر ژنتیکی مناطق خرماخیز می باشد. همچنین سایر ارقام پر ارزش تجاری نظیر مجول و پیارم نیز در حال توسعه هستند.

 

حسنی نسب تصریح کرد : در سال جاری قیمت گذاری خرمای استعمران توافقی در موعد مقرر انجام و قیمت هرکیلوگرم خرمای استعمران درجه یک ۱۳۰هزار ریال تعیین شد. تمامی هزینه های تبعی نیز بر عهده خریدار خواهد بود.

 

وی افزود : هر ساله در استان خوزستان بیش از ۸۵هزارتن خرمای استعمران با هدف صادرات، بصورت توافقی از نخلداران خریداری می شود که چرخه اشتغال وسیعی در کارگاههای بسته بندی و صادرکننده ایجاد نموده است.