دکتر سید محمد علوی ؛ معلون دانشگاه علوم پزشکی اهواز در گفتگو با خوزپرس ضمن تایید این خبر گفت :

 

اولین مورد آبله میمونی با فعالیت مستمر وپیگیر کارشناسان و مراقبین سلامت و براساس معیارهای مراقبت سندرومیک در اهواز شناسایی و به وزارت بهداشت و درمان اعلام گردید ؛ از آنجایی که تشخیص قطعی بیماری از طریق انجام تست های پیچیده بیوملکولی وسکونسینگ پیشرفته و توسط انستیتو پاستور تهران انجام میشود و همچنین نظر به اینکه بر اساس مقررات بین المللی گزارش اولین مورد بیماری در کشور باید از طریق سخنگوی وزارت و یا بالاترین مقام مسئول وزارت بهداشت انجام گردد معاونت بهداشت  دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور با هماهنگی کامل با وزارت متبوع اقدامات لازم را بعمل آورد .

 

وی افزود : لازم به یاد آوری است که مورد کشف شده در سیستم درمانی دانشگاه بستری نبوده بلکه از بیماران سرپایی اهل و ساکن در یکی از استانهای شمال غربی کشور بوده که سابقه مسافرت به کانادا را دارد.

 

معاون دانشگاه علوم پزشکی ادامه داد : مراجعه کننده به یکی از اطباء بخش خصوصی بوده که از طریق مراقبت سندرومیک ونمونه گیری و انجام بررسی های بالینی و آزمایشگاهی و اپیدمیولوژی شناسایی گردیده که جا دارد از پزشک معالج اطلاع دهنده ،پزشک متخصص عفونی مشاور و کارشناسان سختکوش بهداشت نهایت تقدیر وتشکر را بعمل آورم .

 

علوی در پایان افزود : کلیه اقدامات لازم جهت پایش این بیماری در حال اجرا بوده و هیچ مورد بستری در بیمارستان های استان وجود ندارد.