بسمه تعالی
به اطلاع عموم شهروندان می رساند  شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مسجدسلیمان در نظر دارد به منظور جابجایی و انتقال کارکنان بیمارستان ۲۲بهمن مسجدسلیمان چند دستگاه خودروی مینی بوس کولر دار  ( هیوندا یا  بنز )  در سه نوبت کاری در این مجموعه بکارگیری نماید .
لذا  متقاضیانی که شرایط لازم را دارند می توانند  با همراه داشتن مدارک شخصی و شناسایی خودرو و گواهی نامه مرتبط تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱ به واحد امور قرارداد های شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان به آدرس هشت بنگله سه راه اسکاچ مراجعه و نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل فرم درخواست اقدام نمایند .

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مسجدسلیمان