یادداشت اختصاصی خوزپرس: با گذری به تاریخ شرکت توسعه نیشکر خوزستان و مدیران سابق این شرکت می توانیم به خوبی از عملکرد دکتر ناصری مدیر عامل توسعه نیشکر حمایت کنیم که دراین یادداشت به چرایی محبوبیت ناصری در توسعه نیشکر اشاره خواهیم کرد.

با انتصاب دکتر ناصری به عنوان مدیرعامل توسعه نیشکر موجی از امید در دل کارگرانی که سال ها بدون توجه در بزرگترین شرکت تودلیلی شکر مشغول بکار بودن به وجود آمد و این محبوبیت قطعا حاصل اعتمادی بود که سیستم به این متخصص با تجربه داشت.

آری عبدعلی ناصری با ورود به قطع کردن دست مافیای قدرت در توسعه نیشکر توانست این شرکت را از زیاندهی نجات و به سود دهی برساند به نحوی که ثمره میوه این سوددهی رضایت مندی پرسنل توسعه نیشکر و صنایع جانبی بود.

ناصری در اقدامی قابل توجه اعتراضات شرکت هفت تپه را خاتمه داد و با پرداخت حقوق این کارگران بزرگترین بحران کارگری خوزستان را رفع و در حال حاضر شرکت هفت تپه با وجود این مدیرعامل کاردان در توسعه نیشکر بعد از سال ها خاموشی، روشن و در حال تولید است که برای این اقدام قابل توجه باید به ناصری آفرین گفت و خدا قوت.

ذکر نکته دیگر از توسعه نیشکر و فرایند پرداخت حقوق این شرکت قابل توجه است و آنهم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در هلدینگ توسعه نیشکر دل کارگران این شرکت را شاد کرده و این به نحوی بود که حقوق سه میلیونی این کارگران به بالای 12 میلیون تومان و در بخشی به 15 میلیون تومان در ماه رسیده است، چرا که این اقدام قابل توجه ناصری و توجه به کارگران ناصری را یک فرد محبوب در توسعه نیشکر کرده است به نحوی که هر مطلب انتقادی و یا خبری از این مدیر عامل درج می شود بخش حداکثری کارگران عکس این مدیر عامل را در وضعیت خود قرار می دهند و این یعنی محبوبیت دلی کارگران به این مدیر انقلابی و جهادی است.

 

ناصری توسعه نیشکر و صنایع جانبی را در سال 98 با زیان 493 میلیارد تومانی تحویل گرفته است و در سال 99 با مدیریتی جهادی و با تخصص توانست با سود 670 میلیارد تومانی و در سال 1400 با سود سه هزار و 900 میلیارد تومانی به پایان برساند و این صورت های مالی مورد تایید حسابرسی قانونی و مجمع صاحبان سهام قرار گرفته است که ذکر چند نکته قابل توجه است.

حال جای سوال دارد، چه کسانی به دنبال تخریب ناصری هستند و هدفشان از این تخریب چه میتواند باشد؟شرکتی که از زیان دهی به سوددهی رسیده است و ثمره آن هم حقوق و مزایای عالی پرسنل و کارگران این شرکت است که از عملکرد ناصری راضی هستند چرا تخریب این مدیر عامل در دستور کار برخی ها قرار گرفته است؟؟آیا بحران کارگری و تجمعات کارگری در کشت و صنعت کارون شوشتر را نمی بینید که سعی در تخریب ناصری دارید؟؟ آیا برخی ها مجددا به دنبال نابودی این شرکت هستند؟؟

 

در پایان با نگاهی به عملکرد قابل توجه ناصری به عنوان مدیر عامل از سهامداران و دستگاه های نظارتی انتظار می رود از عملکرد مطلوب ناصری دفاع کنند و اجازه ندهد موجی از این تخریب ها توسعه نیشکر را مثل هفت تپه نابود کند و باید از این مدیر انقلابی دفاع کنیم. چرا که این چرایی و عملکرد ناصری در توسعه نیشکر محبوبیت ناصری در توسعه نیشکر را دو چندان کرده است.

اخیرا مطلبی در برخی از رسانه ها منتشر شده است که با تحقیق خوزپرس موضوع استخدام فرزند ناصری به زمان ماقبل حضور ناصری در توسعه نیشکر بوده که موجی از خشم و نارضایتی را در پرسنل توسعه نیشکر به وجود آورده است و ضروری است با فوریت از هر گونه تنش خودداری کنند.