شهردار جنت مکان در گفتگویی با خبرنگار خوزپرس گفت: روز گذشته چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱،طی تماسی مبنی بر اینکه آتش سوزی در منطقه زمین های چم جنت مکان_جاده کوشکک رخ داده است.

جلکانی افزود:طی این تماس آتش نشانی،منابع طبیعی،انجمن آوای جنت مکان و دیگر عوامل در صحنه حضور یافتند.

وی تصریح کرد:خوشبختانه این آتش سوزی موجب خسارت مالی و جانی نشد و به نیزارهای اطراف سرایت نکرده بود، خاموش شد.

وی در پایان گفت:علت برسی نامعلوم است و این علت در حال برسی است.