به گزارش خوزپرس از شوشتر امروز با حضور گسترده مردم و مسئولان شوشتر راهپیمایی ۲۲ بهمن برگزار شد

گزارش تصوری خوزپرس نیز منتشر  شد