سید قادر موسوی در گفت و گو با خبرنگار خوزپرس درباره تیراندازی در مراسمی در منطقه شعیبیه اظهار داشت:درپی مراسم تشیع در منطقه شعیبیه( شهر گوریه) وحضور مامورین جهت تامین نظم وامنیت، متاسفانه عده ای درحین مراسم، علی رغم تذکرات قبلی واخذ تعهدات از متولیان، اقدام به تیراندازی با سلاح جنگی نمودند که این اقدام ناپسند سبب بروز حادثه گردید.

وی افزود:متاسفانه علی رغم تذکرات صورت گرفته و تنش ایجاد شده در محل منتهی به تیراندازی فی مابین مامورین و افرادی که سلاح به دست شروع به تیراندازی کرده بودند متاسفانه دو نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفته که یک نفر از ازآنها فوت ودیگری مصدوم که الحمدالله بااقدامات پزشکی حال عمومی وی مناسب گزارش شده است.

دادستان شهرستان شوشتر با اشاره به ورود سریع شورای تامین به این اتفاق بیان کرد: با تلاش های شورای تامین شهرستان و حضور بزرگان وریش سفیدان آرامش بر محل حاکم گردیده است لذا ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم متوفی وهمچنین تشکر از همکاری و تلاش های موثر بزرگان طایفه دلفی و کعبی وسایر معتمدان در برقراری نظم وآرامش، همگان را دعوت به هوشیاری ومراقبت جهت پرهیز از سوء استفاده معاندین می نماید.

سید قادر موسوی خاطر نشان کرد: در همان ابتدای حادثه کلیه اقدامات قانونی توسط بازپرس محترم دادسرای شوشتر در جهت کشف زوایای این حادثه درحال انجام بوده وتحقیقات تا تکمیل وحصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.