روح اله جلیلی سرپرست شهرداری مسجدسلیمان از آغاز طرح مقاوم سازی و زیباسازی پلهای هوایی مسجدسلیمان خبر داد و افزود: پلهای هوایی بعنوان بخشی از مبلمان شهری تاثیر فراوانی در منظر و زببایی شهری دارند و متاسفانه این پلها در مسجدسلیمان به المانها و سازه های فرسوده و بدمنظر تبدیل شده بودند و حتی تردد بر روی یکی از آنها امکان پذیر نبود.

جلیلی گفت: در جلسه ای که با کارشناسان فنی شهرداری داشتم مقاوم سازی، رنگ آمیزی و نصب سایبان برای پل هوایی دو راهی بی بیان، پل هوایی میدان بسیج نفتون و پل هوایی ریل وی در مجاورت آرامستان چهاربیشه را در دستور کار قرار داده و ضمن تاکید بر نظارت دقیق و زیرسازی مناسب برای رنگ آمیزی، بزودی شاهد مبلمانی زیبا در منظر شهری خواهیم بود.