به گزارش خوزپرس اسماعیل مهدیپور با اعلام این خبر افزود: در حین انتقال یک خانم باردار از منطقه کلگه به بیمارستان ۲۲ بهمن که در روزهای آخر بارداری خود قرار داشت فرآیند زایمان به دلیل حاد بودن شرایط مادر، به خوبی در آمبولانس توسط کارشناسان این مرکز انجام و نوزاد و مادر سالم تحویل بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان شدند. وی ادامه داد: جا دارد از کارشناسان مرکز ۱۱۵ مسجدسلیمان آقایان عطا بابادی و بهزاد بابادی تشکر و قدردانی نمایم