به گزارش خوزپرس از شوشتر، امروز مراسم تودیع و معارفه فرماندار شوشتر با حضور مسئولان استان و شوشتر برگزار شد.

حسین پنبه دانه پور بعد از ۴ سال تودیع و حجت اله دهدشتی با حکم استاندار خوزستان سرپرست فرمانداری شوشتر شد