جهاد ادامه دارد….. 

 

 تهیه و تحویل 5 سری جهیزیه شامل قلم 16 کالا

 

برای پنج خانواده 

 

توسط قرارگاه جهادی امام رضا ع شهرستان لالی 

(مستقر در مسجد صاحب الزمان عج)

 

گفتنی است که تاکنون در کنار فعالیت های جهادی توزیع بسته های غذایی و لوازم التحریر و طبخ غذا و…. 

20 سری جهیزیه تهیه و در اختیار 20 خانواده قرار گرفته است