یادداشت اختصاصی خوزپرس/ *توصیه هوشمندانه استاندار خوزستان*
آیا استاندار خوزستان می خواهد نشان دهد در انجام وظایف هم ویژه است؟
استاندار خوزستان با توجه به تجربیات مدیریتی می تواند جایگاه استاندار را بعنوان نماینده عالی دولت در استان و زیر مجموعه در شهرستان ها را به جایگاه واقعی خود باز گرداند.
 سالهای گذشته مخصوصا ادوار دولت یازدهم و دوازدهم را می توان اوج ضعف نمایندگان عالی دولت در مقابل نمایندگان مجلس قلمداد کرد.
 دخالت نمایندگان به جای نظارت و ضعف مدیران دولتی در انتصابات با دخالت نمایندگان و ضعف عملکردها را اگر شلخته ترین دوران مدیریت دولت های پس از انقلاب نامید به گزاف گفته نشده است. چرا که مردم اثر و آثار آن را در سیاستگذاری های بد و بی نتیجه به خوبی لمس کرده اند.
طی روزهای گذشته خبری درج شد که استاندار خوزستان مدیران را بجای کلنگ زنی، به رسیدگی امورات مردم سفارش نموده است این توصیه شاید بیشتر برای نمایندگان مجلس باشد تا مدیران دولتی، چرا که در اکثر آئین های کلنگ زنی این نمایندگان مجلس هستند که با کلنگ زمین را به لرزه در می آورند و مدیران دولتی که معمولا با دخالت و لابی خود نمایندگان تحمیل به ساختار دولت شده و گرداگرد وی را فرا گرفته اند بعد از ذکر صلوات نه برای ایجاد پروژه بلکه برای شدت و قدرت کوبیدن کلنگ توسط نماینده به شدت در رقابت با اطرافیان دست می زنند.
دخالت نمایندگان مجلس بجای نظارت بر  دولت مخصوصا در انتصابات، کار را بجایی رساند که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، که کمتر وارد جزئیات بین قوا می شود، توصیه به عدم دخالت و تحمیل افراد توسط نمایندگان مجلس در پست های دولتی می کند.
اگر در هر حوزه انتخابی نگاهی به آئین های کلنگ زنی کرده باشید که معمولا نماینده مجلس اولین کسی است که وارد دایره خط سفید می شود اکثر آنها یا نیمه کاره رها شده و یا فقط زخمی به دل زمین زده‌اند که مردم را در انتظار نافرجام وعده ها قرار می دهند.
استاندار خوزستان با هوشمندی دست روی نکته ای گذاشته که اگر رعایت شود می تواند مدیریت و خدمت سه قوه را به صورت عینی و واقعی به مردم نشان دهد.
به قلم (دکتر اصغر حاتمی نیا)