به گزارش خوزپرس، سید ابوطالب حسینی به عنوان مدیرعامل صندوق حمایت توسعه بخش کشاورزی شهرستان ایذه منصوب شد.

 

این صندوق دارای شخصیت حقوقی و از استقلال اداری و مالی برخوردار است و به صورت شرکت سهامی و برای مدت نامحدود فعالیت می‌کند.

 

بخش کشاورزی در برگیرنده طیف وسیعی از کسب و کارهاست که هر یک حلقه‌هایی هستند که در این بخش ضمن خلق ارزش افزوده، زنجیره‌وار موجب پویایی و پایداری آن می‌شود.

 

اعطای تسهیلات (عمدتا” با کارمزد ۴ درصد)، انجام حمایت‌های مالی به تولید کنندگان و متقاضیان سرمایه گذاری، تضمین متقاضیان سرمایه گذاری برای دریافت اعتبار از بانک‌ها و سایر موسسات مالی داخلی، انجام وظایف تصدیگری و خدمات اجرایی بخش کشاورزی، حمایت از تولید کنندگان و فعالان بخش کشاورزی و تأمین نقدینگی به منظور تجهیز و نوسازی واحد‌های تولیدی از جمله خدمات صندوق حمایت از بخش کشاورزی این شهرستان است.