به گزارش پایگاه خبری خوزپرس در جلسه ای با حضور ترکی زاده فرماندار لالی، مرتضی مرادی به عنوان رئیس جدید اداره آب شهرستان لالی معرفی و از زحمات بهنام خسروی تقدیر شد.

مراسم تودیع و معارفه مدیران اداره آب شهرستان لالی امروز و در محل فرمانداری صورت گرفت و طی آن مرتضی مرادی رئیس سابق اداره آبفا روستایی که پس از ادغام دو آبفای شهری و روستایی در این دستگاه مشغول بود جانشین بهنام خسروی شد.