رضا کریمی در گفتگو با پایگاه خبری خوزپرس با بیان این مطلب افزود: با توجه به تنش خشکسالی به دلیل عدم بارندگی مناسب در سال ۱۳۹۹ _۱۴۰۰بیش از ۲۰ هزار هکتار از اراضی شامل ۱۷۰۰۰هکتار گندم، ۲۷۰۰ هکتار جو، ۳۰۰ هکتار کلزا تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفتند که پس از بازدید کارشناسان صندوق منجر به پرداخت ۱۰۰ درصد خسارت که بالغ بر هیجده میلیارد تومان به بهره برداران گردید. کریمی در پایان سخنان خود گفت:

جا دارد به تمامی همکاران همکاران در صندوق بیمه کشاورزی در شهرستان و مدیر عامل بیمه کشاورزی استان خوزستان جناب مهندس آلاله تشکر کنم که به جد پیگیر امورات مربوط به پرداخت بیمه خسارت دیدگان بودند تشکر وقدردانی نمایم.