به گزارش خوزپرس ایذه ، حسن نبوتی فرماندار شهرستان ایذه بامداد امروز، نتایج نهایی ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی در شهر ایذه را اعلام کرد.

 

بر این اساس، عبدالکریم مقصودی با هشت هزار و ۴۱۲ رأی، جهانبخش رشیدی حر با هشت هزار و ۴۰۵ رأی، فاطمه مرادی با هفت هزار و ۲۲۴ رأی، علیرضا خسروی با هفت هزار و ۴۸ رأی، داود اسماعیلوند با ۶ هزار و ۹۷۴ رأی، محمد داودی با شش هزار و ۷۹۰ رأی و برزو شیخ زاده با شش هزار و ۵۶۱ رأی به عنوان اعضای اصلی شورای شهر ایذه برای دوره ششم انتخاب شدند.

 

همچنین کهزاد مؤمن زاده با پنج هزار و ۹۲۹ رأی، علی اسماعیل وندی با پنج هزار و ۸۷۸ رأی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.