به گزارش خوزپرس از اهواز، محمدرضا کرمی نژاد روز در حاشیه عملیات اجرایی خط انتقال آب نفتک – ریل وی شهرستان مسجد سلیمان در جمع خبرنگاران بیان کرد: همچنین با اجرای این پروژه، تنظیم بار هیدرولیکی مرکز شهر و تنظیم فشار آن از طریق مخزن تنگ مو اجرایی می ‌شود.

وی ادامه داد: در این پروژه توزیع آب از نفتک تا ورودی ریل وی و همچنین تکمیل خط ۴۰۰ میلیمتر منطقه چهار بیشه شهرستان مسجد سلیمان با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال به طول ۲ هزار و ۵۰۰ متر اجرایی می‌شود.

وی گفت: این پروژه در مدت زمان سه ماه با هدف تامین آب منطقه ریل وی از مخزن تنگه مو انجام و بار مخزن نمره سه مسجد سلیمان کاهش و زمان آبدهی به مرکز شهر افزایش پیدا می‌کند.

طول کل شبکه آب شهر مسجد سلیمان ۴۰۰ کیلومتر و طول کل شبکه اصلاح شده آب در این شهرستان ۳۰۰ کیلومتر است. جمعیت زیرپوشش شرکت آب و فاضلاب در این شهرستان ۱۰۵ هزار نفر و میزان آب تولیدی ۸۰ هزار متر مکعب در شبانه روز است.