به گزارش خوزپرس ایذه‌ ، حادثه ترکیدگی یا انفجار خط انتقال اکسیژن از شرکت پتروشیمی مبین به شرکت پتروشیمی انتخاب ، یک کشته و ٢ مصدوم بر جا گذاشت.

 

هر ٢ مصدوم که ایذه ای هستند دچار سوختگی شدید شده اند و حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است.

 

اکنون کارگروه اضطراری فنی برای بررسی علت حادثه تشکیل شده است و پس از روشن شدن ابعاد حادثه، علت وقوع آن اطلاع رسانی خواهد شد.

 

متاسفانه مجاهد کوراوند در این حادثه جان خود را از دست داد.