به گزارش خبرنگار خوزپرس از اندیمشک، رضا میرزاوند جوان خوزستانی و سفیر بشر دوستی جمعیت هلال احمر در آئین رونمایی از طرح های نوین و تعالی بخش سازمان جوانان جمعیت هلال احمر که با حضور دکتر رستم وندی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، دبیرکل هلال احمر ایران، رئیس سازمان جوانان و جمعی از مدیران کشوری در سالن وزارت کشور برگزار شد، اظهار کرد: ظرفیت ها بشردوستان هلال احمر در کشور برای اهداف فرهنگی اجتماعی کم نظیر است.

میرزاوند که به عنوان عضو منتخب سازمان جوانان و سفیر بشردوستی در این مراسم حضور یافته بود گفت: توان بالای فرهنگی در نیروهای بشردوست هلال احمر بر کسی پوشیده نیست و باید از جوانان نخبه هلال احمر به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت برای آینده ی کشور بهره برد.

سفیر بشردوستی جمعیت هلال احمر یادآور شد: طرح سراج ، سامانه رتبه بندی و ارتقا جوانان هلال احمر، باعث افزایش انگیزه اعضا و مسئولیت پذیری بیشتر و نقش آفرینی داوطلبان در فعالیت های بشردوستانه خواهد شد؛ همچنین سیر تربیتی رشد و ارتقای جوانان قابل ترسیم خواهد شد تا در نهایت با شناسایی استعداد های بردر و ممتاز در جهت سرمایه گذاری فرهنگی بلند مدت گام برداشت.

وی در پیشنهادی به معاون وزیر کشور خواهان بهرمندی از پتانسیل اعضای شاخص سازمان جوانان هلال احمر به عنوان مشاورین امور بشردوستانه فرماندارن، استاندارن و مدیران اجرایی شد که با استقبال رئیس امور اجتماعی وزارت کشور قرار گرفت.