ایمان نوروزی در گفت و گو با خوزپرس ایذه اظهار کرد : بر اساس مصوبه‌های ستاد مقابله با کرونا شهرستان ، فعالیت ادارات ، بانک ها و بازار با رعایت پروتکل های بهداشتی از شنبه از سرگرفته خواهد شد.

 

وی ادامه داد : به دلیل قرارداشتن شهرستان در وضعیت قرمز ادامه تعطیلی کرونایی اصناف گروه‌های شغلی ۲ ، ۳ و ۴ در هفته آینده ادامه خواهد داشت و حضور کارکنان دستگاه های ارائه دهنده خدمات ضروری تا یک دوم و حضور کارکنان سایر دستگاهها به میزان دو سوم است.

 

نوروزی افزود : مطابق با دستورالعمل وزارت بهداشت مراکزی که پلمب شدند برای بازگشایی به مرکز بهداشت صمت و اماکن مراجعه کنند ، همچنین از کسبه که در تعطیلی یک هفته ای شهرستان همکاری کردند تشکر میکنیم.