به گزارش خبرنگار خوزپرس از اندیمشک ،روز گذشته در دومین رویداد رکورد گییری پارادومیدانی کشور در جزیره کیش رکورد جهانی پرتاب نیزه در کلاس F57 توسط امان‌اله پاپی شکسته شد.

امان‌اله پاپی با ثبت رکورد ۵۰ متر و ۵۲ سانتی متر موفق به شکست رکورد جهانی پرتاب نیزه در کلاس F57 و ثبت آن شد.

شهرستان اندیمشک در ورزش‌های انفرادی از زمینه مناسب برای رشد ورزشکارهای جوان برخوردار است.