«عباس اسکندری نیا» شهردار شوشتر در گفت و کو با خوزپرس درباره هوشمندسازی شهرداری شوشتر اظهار داشت: ممیزی نوین املاک شهرداری شوشتر نخستین گام برای تحقق شهر هوشمند است.

شهردار شوشتر با تاکید بر اینکه مسیر تحقق شهر هوشمند را باهمکاری دانشگاه شهید چمران تا تحقق این هدف عظیم ادامه خواهیم داد گفت: اجرای طرح‌های مبتنی بر الکترونیک و فناوری سبب می‌شود تا از بروز برخی انحرافات در شهرداری جلوگیری شود‌.
وی توسعه ایجاد شده در کشورهای پیشرفته جهان را نتیجه گسترش فناوری دانست و ابراز داشت: کاهش مراجعات حضوری به شهرداری شوشتر و ارائه خدمات به صورت الکترونیک رضایتمندی مردم را در پی خواهد داشت و سبب صرفه‌جویی در زمان می‌شود.
شهردار شوشتر ایجاد توازن شهری را یکی دیگر از نتایج اجرای پروژه هوشمند‌سازی دانست و تصریح کرد: ایجاد توازن در مدیریت شهری سبب می‌شود تا مناطق کم‌برخوردار و مناطق پربرخوردار به یک اندازه از ارائه خدمات شهرداری بهره‌مند شوند و ایجاد زیرساخت‌های هوشمند از بروز فسادهای مالی و اداری جلوگیری می‌کند.
عباس اسکندری نیا ابراز داشت: اجرای پروژه سرمایه‌گذاری و مشارکت در ممیزی نوین، هوشمندسازی و شهرداری الکترونیک شهرداری شوشتر گامی مثبت در تحقق شهر هوشمند است و این پروژه به افزایش درآمدهای شهرداری کمک خواهد کرد.
وی وصول مطالبات شهرداری شوشتر را از جمله فواید اجرای پروژه مذکور دانست و گفت: هوشمندسازی شهر و شهرداری شوشتر زمینه تحولات گسترده‌ای در این شهر را ایجاد می‌کند.