به گزارش خوزپرس از شوشتر، عباس اسکندری نیا شهردار  شهر شوشتر اظهار داشت: ده باب مغازه در این شهر به دلیل ایجاد سد معبر در خیابانها و پیاده ‌رو‌ها پلمپ شد.

وی با اشاره به اینکه شهرداری با تخلفات در زمینه‌های مختلف از جمله ایجاد سد معبر در خیابانها و پیاده ‌رو‌ها در سطح شهر به صورت قانونی برخورد می‌کند، افزود: شهرداری طبق تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، نسبت به پلمپ این مغازه ها اقدام کرد.

اسکندری نیا با بیان اینکه مغازه‌ها نباید در پیاده ‌رو‌ها سد معبر کرده و برای مردم ایجاد مزاحمت کنند، اضافه کرد: شهرداری چندین بار به صورت کتبی و شفاهی به مغازه‌هایی که سد معبر می‌کنند، تذکر می دهد که نسبت به رفع سد معبر اقدام کنند.

شهردار شوشتر با تاکید بر اینکه سد معبر‌ مغازه‌ها در خیابانهای سطح شهر روزانه توسط کارشناسان شهرداری مورد بررسی قرار می گیرد، تصریح کرد: پس از شناسایی مغازه های متخلف، شهرداری براساس تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها به صورت مستقل اقدام به پلمپ آنها می کند و نیازی به حکم قضایی نیست.

اسکندری نیا با اشاره به اینکه ۷۲ ساعت پیش از پلمپ این مغازه‌ها نسبت به ارائه اخطار به صاحبان مغازه‌ها اقدام می‌کنیم تا در صورتی که مواد فاسد‌ شدنی در مغازه خود دارند، نسبت به جابجایی آن اقدام کنند، ادامه داد: سد معبر پیاده ‌رو‌ها و خیابانها امری غیر‌قانونی و خلاف شرع است.