به گزارش خوزپرس از اهواز، اخیرا مطلبی در فضای مجازی شهرستان ماهشهر به نام خوزپرس منتشر شده است که این خبر توسط خوزپرس و شرکت لوله سازی مبنی بر استخدام غیر بومی در این شرکت تکذیب می شود و تکذیبه این شرکت نیز منتشر می شود