به گزارش پایگاه خبری خوزپرس  از شوشتر، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان شوشتر؛ روز سه شنبه صبح سوم تیرماه با سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوشتر دیدار کرد.

منصور عسکری کیا؛رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان شوشتر، در دیدار با ایمان بهداروند؛ سرپرست جدید اداره تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی شهرستان شوشتر بر هم افزایی و تشریک مساعی بین دستگاه‌های اجرایی؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای وحدت رویه، یکپارچگی، ارتقاء سطح تعاملات، همکاری در فعالیت‌ها و انسجام بخشی بین واحدهای اجرایی تاکید کرد.

عسکری کیا در ادامه گفت: مهارت آموزی؛ کارآفرینی و اشتغال زایی با هم افزایی ارتقاء سطح تعاملات و انسجام بخشی بین دستگاه اجرایی توسعه می یابد.

 عسکری کیا افزود: توسعه آموزش فنی حرفه ای سبب توانمند سازی نیروهای کار ماهر، کاهش فقر و بهبود معیشت مردم می‌شود.

وی ادامه داد: ارائه آموزش های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار؛ زمینه توسعه کارآفرینی و اشتغال پایدار را برای کارجویان و فاقد مهارت را فراهم می سازد.

 عسکری کیا در پایان این دیدار خاطر نشان کرد: در این دیدار در خصوص کاریابی مهارت آموختگان، معرفی مربیان بدون هزینه و افتخاری برای آموزش مشاغل خرد و کوچک، معرفی افراد دارای بیمه بیکاری و برگزاری جلسات مشترک ادارات، بانک ها و موسسات و شرکت های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهرستان شوشتر به صورت دوره‌ای بحث و تبادل نظر شد.

گزارش: محمود بلیوند