به گزارش خوزپرس از شوشتر در روزهای گذشته خبری در فضای رسانه ای شهرستان مبنی بر احداث موزه در ساختمان قدیم شهرداری شوشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.

بسیاری از پرسنل شهرداری شوشتر مخالف واگذاری ساختمان شهرداری به میراث فرهنگی هستند و خواستار جلوگیری این اقدام توسط شورای شهر و شهرداری شوشتر شده اند.

خوزپرس به دنبال شفاف سازی این اقدام در یک مصاحبه بی تعارف با مهندس اسکندری شهردار شوشتر به دنبال شفاف سازی واگذاری ساختمان شهرداری شوشتر به میراث فرهنگی شد.

عباس اسکندری در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خوزپرس درباره احداث موزه در ساختمان شهرداری شوشتر اظهار داشت: مردم عزیز شهرستان شوشتر و پرسنل خدوم شهرداری به خوبی اطلاع دارند از زمانی که بنده به سمت شهردار شوشتر منصوب شدم، تمام توان و تلاش من رضایت مردم با تکمیل پروژه های نیمه تمام و توسعه فضای شهری با اولویت توجه ویژه به پرسنل زحمت کش شهرداری شوشتر بوده است.

وی با اشاره به مهمترین اقدامات شهرداری شوشتر در دو سال گذشته افزود: اولین دغدغه من بیمه و حقوق پرسنل بود و دومین اقدام من جلوگیری از واگذاری زمین آتش نشانی بابت بدهی به تامین اجتماعی بود وبه لطف خداوند ساختمانی که ۹۹ درصد واگذار شده بود را پس گرفتم و اجازه از بین رفتن سرمایه های شهرداری را ندادم.

شهردار شوشتر با اشاره به احداث موزه در ساختمان شهرداری شوشتر بیان کرد: شورای محترم شوشتر مصوبه راه اندازی موزه در ساختمان شهرداری را ۷ امضاء به شهرداری شوشتر ابلاغ کرده و بنده تابع مصوبات شورای شهر هستم.

خوزپرس این موضوع را از طریق ۷ عضو شورای شهر شوشتر پیگیری می کند و طبق شنیدها و اخبار های غیر رسمی مبنی بر مخالفت شورا به گوش رسیده است