خوزپرس: علیرضا پیلتن، دانشجوی دکتری سیاست گذاری عمومی

در شرایطی که شیوع ویروس کرونا این روز ها دراستان خوزستان در شرایط بحرانی قرار دارد ؛ ضروری است  که مردم نکات بهداشتی  را رعایت واز تردد های غیر ضروری اجتناب کنند.

ولی متاسفانه شاهد هستیم که بعضی از افراد بدون رعایت نکات بهداشتی را پیش گفته وبدون توجه به رعایت حال دیگر شهروندان، مبادرت به گرفتن مراسم ختم یا جشن  می کنند.این گونه افراد با تصمیمی خودخواهانه علاوه بر خود ،سلامتی  دیگران را هم به خطر می اندازند.که ممکن است عواقب جبران ناپذیری برای آنان بهمراه داشته باشد.

یکی از دلایل این موضوع ممکن است ناشی از  فقر فرهنگی باشد که در سطح کل  استان شاهد این ماجراهستیم. متاسفانه سیاستگذاران استان با علم به این موضوع که در استان در خیلی از زمینه ها با فقر فرهنگی مواجه هستیم با کم توجهی به این موضوع عملا گامی در جهت ارتقاء سطح فرهنگی برنداشته اند، همچنین لازم است که نیروهای انتظامی و دادستان ها با جدیت بیشتری به این موضوع ورود کنند واز انجام این مراسم ها ممانعت بعمل آورند.