به گزارش خوزپرس از اهواز، عبدالحمید مرادی معاون سابق مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک خوزستان به عنوان مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی منصوب شد.

لازم به ذکر است سوابق مرادی در استان خوزستان به شرح ذیل بود و توانست با عملکرد قابل قبول خود در استان ایلام به این سمت جدید منصوب شود.

رئیس ثبت اسناد و املاک ایذه

رئیس ثبت اسناد و املاک خرمشهر

رئیس بازرسی اداره کل ثبت اسناد و املاک خوزستان

رئیس ثبت اسناد و املاک شوشتر

معاون مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان خوزستان

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ایلام

مدیرکل نظارت بر اجرای اسناد رسمی کشور

به گزارش روابط عمومی، سید محمد هاشمی مقدم معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آئین تودیع و معارفه مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی گفت: یکی از محور‌های اصلی مورد تأکید رئیس قوه قضائیه در حوزه انجام وظایف سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، توجه به فعال سازی ظرفیت ادارات اجرای اسناد رسمی برای کمک به دستگاه قضایی و ارائه خدمات بهتر و سریع تر به مردم می‌باشد و در این راستا عزم جدی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز بر این امر قرار دارد تا ضمن شناسایی کمبودها و مشکلات موجود و برخی ابهامات قانونی برای پویایی و روزآمدی ادارات اجرای اسناد رسمی اقدام شود. 

وی با اشاره به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم اکنون در یک دوره خاص قرار دارد بیان داشت: اقبال عمومی به ادارات اجرای اسناد رسمی باعث شده است که این ادارات بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: ادارات اجرا نیاز به زیر ساخت های مناسب و امکانات لازم برای تحقق اهداف سازمانی دارد که امید است با مدیریت جدید این مهم تحقق پیدا کند.

در پایان این مراسم ضمن تجلیل از خدمات حامد واعظی سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی، عبدالحمید مرادی به عنوان مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی معرفی شد.