به گزارش خوزپرس از شوشتر، مهندس میرزاپور مدیر عامل شرکت کشت و صنعت کارون در حاشیه جلسه مجمع عمومی شرکت تهیه و تولید خوراک دام کارون با تاکید بر برون رفت شرکت از زیان سالیانه هم اکنون، تا برگزاری مجمعی مشابه در سال ۹۹ گفت: باید رویکرد جدیدی اتخاذ گردد تا از باگاس که در جهان امروز به علت تنوع در امکان تولید محصولات چند منظوره از این ماده بسیار ارزشمند و اقتصادی، به خوبی استفاده شده و ضمن پرهیز از زیان سالیانه، به سود آوری برسیم تا شرکت با چابکی امکان حیات و رقابت با بازار روز ایران و جهان را داشته باشد.

در این جلسه که نمایندگان صاحبان سهام و اعضای هیات مدیره خوراک دام حضور داشتند مباحث سود و زیان، گزارش حسابرس و بازرس قانونی و همچنین گزارش هیات مدیره به مجمع قرائت که پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفتند.

در پایان این جلسه اعضا هیات مدیره و پرسنل شرکت خوراک دام با تلاشی دوچندان مصمم شده اند تا بزودی و ظرف یک سال آینده شرکت را با تولیدات متنوع به سود آوری مورد نظر سهامدار اصلی شرکت برسانند.