به گزارش خوزپرس از اندیمشک، جشنواره صلح و کودک با همکاری هیات ورزش همگانی اداره ورزش و جوانان اندیمشک، آموزش و پرورش اندیمشک، موسسه بین المللی صلح سفیران در اندیمشک برگزار شد.