به گزارش خوزپرس از آبادان، سید زین العابدین موسوی عصر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان آبادان که در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری ویژه آبادان برگزار شد، افزود: امید می رود تا دستگاه های اجرایی با برنامه ریزی که انجام می دهند در راستای جذب این اعتبارات که از طریق استان به آبادان تعلق گرفته است بتوان کارهایی را در راستای جلب رضایتمندی مردم انجام داد.

وی اظهار کرد: از میزان ۵۰ میلیارد اعتبار پیش بینی شده امسال برای شهرستان آبادان ۲۲ میلیارد تومان آن مربوط به تملک دارایی های استان و سه درصد درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و ۲۸ میلیارد تومان آن مربوط به اعتبارات متوازن است.

فرماندار ویژه شهرستان آبادان با بیان اینکه اعتبارات مذکور برای ۷۰ پروژه تعریف شده  در شهرستان هزینه می شود، تصریح کرد: سرفصل پیش بینی شده برای ۵۵ طرح آن از بخش تملک دارایی ها و ۱۳ پروژه نیز از اعتبارات متوازن و دو پروژه هم به طور مشترک دیده شده است.

موسوی یادآور شد: از ۲۵ فصل پیش بینی شده شهرستان به منظور تخصیص اعتبارات برای ۱۸ فصل بودجه پیش بینی شد و برای هفت فصل هیچ اعتباری لحاظ نشده و ما هیچ رقم ثبت شده ای برای آنها نمی بینیم.

وی گفت: به منظور تامین اعتبار پروژه های تکمیلی نیازمند آن هستیم تا ۱۰ درصد کاهش را در سایر فصول داشته باشیم.

موسوی با تاکید بر اینکه در سال جاری آغاز پروژه های جدید ممنوع است، افزود: تنها پروژه های جدیدی امکان آغاز دارند که مجوز کارگروه استان را داشته باشند.

وی اظهار کرد: موظفیم پروژه ها و طرحهای مصوب ابلاغ ستاد برنامه اقتصاد مقاومتی را در اولویت برنامه های اجرایی امسال قرار دهیم، لذا باید یک توازن و تعادلی نیز میان بخشها و دهستانهای شهرستان داشته باشیم.

فرماندار ویژه شهرستان آبادان تصریح کرد: در مورد پروژه های تکمیلی دارای موافقت نامه امکان تغییر در حجم عملیات آنها وجود ندارد و مجاز به انجام این کار نیز نیستیم، نمی توانیم برای پروژه ای خارج از فهرست پروژه های سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان تامین اعتبار کنیم.

موسوی از آبفا، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش و پرورش، انرژی، بهداشت، شهرداریها، توانبخشی، حمل و نقل، درمان، دین و مذهب، صنعت و معدن، فرهنگ و هنر، صنایع دستی، میراث فرهنگی، ورزش، کشاورزی و منابع آبی به عنوان سرفصل پروژه هایی نام برد که برای آنها در سال جاری اعتبار پیش بینی شده است.

وی یادآور شد: امکان افزایش اعتبارات از سایر منابع وجود دارد و اعتبار پیش بینی شده ۵۰ میلیارد تومانی تنها کف اعتبارات است، همانگونه که اعتبار ۴۰ میلیارد تومان اختصاص یافته سال گذشته در پایان سال به ۱۲۲ میلیارد تومان در سرجمع منابع مختلف بالغ شد که از این میزان ۸۴ میلیارد تومان آن یعنی ۷۰ درصد اعتبارات به طور متوسط، از طریق دستگاه های مختلف جذب شده است.