به گزارش  خوزپرس از دزفول، مجید پورفاطمی روز دوشنبه در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان دزفول در سالن جلسات فرمانداری افزود: ۵۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی و نفت و ۴۴۰ میلیارد ریال از محل قانون اعتبارات متوازن به دزفول اختصاص یافته است .
دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان دزفول  افزود:مدیران تلاش کنند از اعتبارات اختصاص یافته برای توسعه این شهرستان به بهترین نحو ممکن استفاده شود.
سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول نیز دراین نشست گفت: سیاست دولت اعطای اعتبارات به پروژه های ۷۰ درصد به بالاست که از یک هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال اعتباری که در سال ۹۷ به شهرستان دزفول اختصاص یافته بود یک هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال معادل ۶۷ درصد جذب شد.
محمد حیدری افزود: در روزهای پایانی سال مالی گذشته سهل انگاری تعدادی از ادارات باعث از دست رفتن بودجه شد، امسال نیز یکهزار و ۸۳۰ میلیارد ریال بودجه برای دزفول اعلام نیاز شد که سازمان برنامه و بودجه یکهزار میلیارد ریال از این رقم را تایید کرد .
وی افزود: اگر مانند پارسال ۶۷ درصد این اعتبارات جذب شود پروژه ها راکد خواهند ماند و تامین نیازهای فوری ادارات نیز با مشکل مواجه می‌شود.
سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول اظهار داشت: برای جلوگیری از هزینه های اضافی باید مدیریت مصرف با ابتکارات و راهکارهای مدرن مدنظر مدیران قرار گیرد .
حیدری گفت: عملکرد ادارات از نظر مدیریت پروژه ها در سال ۹۷ ارزیابی می شود تا وضعیت دقیق جذب اعتبارات مشخص شود.

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول گفت: اختصاص این اعتبارات در حالی است که مسائل و معضلات فرهنگی زیادی در جامعه شاهد هستیم و پرداختن به این مسائل و مشکلات نیازمند اعتبارات بسیاری است .