میثم رشنو در گفت و گو با خبرنگار خوزپرس در شوشتر، اظهار داشت :در این فاز اجرای سنگ پلاک بدنه,سنگ کف ,قوس های سقف,سفیدکاری و گچ کاری ,نصب تاسیسات برقی و مکانیکی ,شیب بندی و دوره چینی انجام خواهد شد.

وی در ادامه بیان کرد: تاکنون ۵ میلیارد ریال در این زمینه از منابع سازمان اوقاف هزینه شده و با همت و پیگیریهای صورت پذیرفته توسط اوقاف این بقعه پس از ۲۰ سال در روند بازسازی و در ردیف جذب اعتبارات قرار گرفته است. با برنامه ریزیهای انجام شده بنا داریم در سال جاری و پس از اتمام عملیات عمرانی بقعه متبرکه را برای زائرین و مشتاقان بازگشایی نمائیم.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شوشتر در پایان اظهار داشت: با توجه به اینکه بقعه سیدمحمد بازار نماد و شاخص مذهبی شهر می باشد. قرار گرفتن بقعه متبرکه وبازار سنتی در کنار یکدیگر و تشکیل هسته مرکزی و بافت قدیم شهر نشان و دلالت بر عمق غنای فرهنگی شوشتر دارد.