به گزاترش خوزپرس از شوشتر،  سید محمد سادات ابراهیمی در پیج رسمی خود در اینستاگرام درباره ۲۹اردیبهشت سالگرد ارتحال ملکوتی عالم ربانی علامه حاج شیخ محمد تقی شیخ شوشتری نوشت:
حقیقتا ایشان از چهره های درخشان دانشمند دینی در تاریخ معاصر است.شخصیت وی هر ابعاد مختلف علمی،اخلاقی،زهد و تقوا بی نظیر بلکه کم نظیر است.از جهت دیگر اصالت خانوادگی نیز جایگاه ایشان مورو توجه است،به طوری که جد این خانواده به علامه شیخ جعفر شوشتری که در زمینه مقتل خوانی مطرح بوده است می رسد؛و صاحب خصائص الحسینیه است.
شخصیت علامه شیخ شوشتری را باید در تالیفاتش جستجو کرد.
از جمله کتب و آثار گران سنگی که از ایشان برای جهان اسلام به یادگار مانده،برخی از آنها به شرح ذیل است:
۱.قاموس الرجال(که شهرت جهانی دارد)
۲.اخبارالدخیله
۳.شرحی بر نهج البلاغه
۴.آیات و بینات فی حقیقه بعض المنامات
۵.بدایع
۶.الاوائل
بُعد دیگر شخصیت شیخ مردمی بودن و ارتباط با طبقه محروم بوده است
تقوا و زهد و کراماتی که از این عالم بزرگوار نقل می کنند نیز از علامه اسطوره ای ازقداست در بین مرد ساخته و برای همیشه در قلب مردم جاودانه است؛وی زندگی بسیار زاهدانه و ساده ای داشت و دنیا گرایی برایش مطرح نبود.
روحش شاد و یادش پررهرو باد