به گزارش خوزپرس از اهواز، سید نور محمدپور در گفت‌وگو با ایسنا – منطقه خوزستان، اظهار کرد: بر اساس قانون کار، آن دسته از کارگرانی که مشمول قانون کار هستند در روز ۱۱ اردیبهشت ماه که روز جهانی کارگر است تعطیل هستند و می‌توانند در محل کار حاضر نشوند.
وی افزود: براساس قانون کارفرما موظف است به کارگران اجازه دهد که آن روز را در محل کار حضور نداشته باشند و هیچ اجباری در کار نیست.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تصریح کرد: در صورتی که کارگری در روز کارگر به سر کار برود، باید برای آن شخص اضافه کار در نظر گرفته شود و بر آن اساس پرداخت صورت بگیرد.
محمدپور خاطرنشان کرد: این مساله بر اساس قانون کار است و کارفرمایان نیز موظف به اجرای قانون هستند.