صادق حقیق پور درگفت‌وگو با خبرنگار خوزپرس با بیان اینکه مشکلی در تامین آب آشامیدنی مناطق درگیر سیلاب در استان خوزستان وجود ندارد، اظهار کرد: شرایط در مناطق درگیر سیلاب تحت کنترل است.
وی افزود: باوجود ابعاد گسترده سیلاب در شهرهای استان خوزستان با توجه به پیش بینی انجام گرفته مشکل جدی در تامین آب شرب و دفع فاضلاب وجود ندارد.
مدیرعامل آبفا خوزستان گفت: در فضای مجازی برخی شایعات مبنی بر قطع آب در شهرهای مختلف استان منتشر شده که هیچ کدام صحت ندارد و توصیه های صورت گرفته به شهروندان نیز صرفا برای مدیریت آب است.