به گزارش خبرنگار خوزپرس از اندیمشک، حذف خبرنگاران از جلسات و شورای اداری امری روزمره و بدیعی در شهرستان محسوب و هرگاه انتقادات از مجموعه فرمانداری قوت گرفته خبرنگاران سرمایه و هر زمان اوضاع به واسطه پوشش اخبار منتفدان ساکت شوند خبرنگاران مزاحم و دلیلی برای حضور خبرنگاران نیست.
رقابت رسانه‌ای امری بدیعی و عطش مرجع خبری یک رویای شیرین برای روابط عمومی‌ها همواره بوده اما خبرنگار خود مرجع و زبان بران جامعه و طلایه‌دار جبهه اطلاع‌رسانی در شهرستان، استان و کشور است.
امنیت روانی جامعه با توجه به شایعات در ارتباط با موضوعات پیرامون احتمال سیلاب فضای جامعه را نگران کرده و رقابت‌های منفی مجموعه فرمانداری با رسانه‌ها به دلایلی که مشخص نیست امنیت روانی جامعه را قربانی رقابت‌های رسانه‌ای کرده است.
گردش آزاد اطلاعات برای تنویر افکار عمومی و اطلاع دقیق از اخبار برای پیشگیری از حوادث تلخ هم‌چون دروازه قرآن شیراز حق مهم و مطالبه به حق شهروندان بوده و رسانه‌ها به عنوان سربازان ملت شریف ایران و رابط مسئولین و شهروندان باید بدون نگاه خودی و ناخودی حضور داشته باشند.
بازار داغ شایعات در جامعه ناشی از عدم اطلاع‌رسانی در شهرستان اندیمشک را معادله‌ای یک مجهول با سه ضلع فرماندار، خبرنگاران و روابط عمومی فرمانداری است که با ورود استانداری به موضوع یک‌باره و برای همیشه باید مشکل را حل و تا پایان احتمال خطرات ناشی از سیلاب فرماندار و روابط عمومی فرمانداری از تخریب جایگاه خبرنگاران دست برداشته و دست از تنگ‌نظری‌ها و رقابت‌ها برداریم.
رسانه مردمی خوزپرس در راستای عدالت خبری آمادگی انتشار پاسخ مسئولین استانی و فرماندار اندیمشک در ارتباط با عدم همکاری با رسانه و خبرنگاران است.