به گزارش خوزپرس از شوشتر، شورای اسلامی شهر شوشتر به‌منظور بررسی نامه ارسالی ۱۳ اسفندماه استانداری خوزستان مبنی بر رد شهردار انتخابی و انتخاب شهردار جدید تشکیل جلسه داد؛ در این جلسه که رأس ساعت ۱۴:۵۰ دقیقه دیروز  آغاز شد همه اعضای شورای اسلامی شهر حضور داشتند.

رئیس شورای اسلامی شهر شوشتر در ابتدا پس از قرائت قرآن اظهار داشت: در تاریخ ۱۳ اسفندماه نامه‌ای رسیده است که این نامه بر رد شهردار انتخابی بر اساس آیین‌نامه احراز تصدی سمت شهردار تأکید و با قید فوریت در رونوشت‌ها به شورای اسلامی شهر تکلیف کرده است که شهرداری بعدی را انتخاب و به استانداری خوزستان معرفی کند.

شاهین زلقی اظهار کرد: شورای اسلامی شهر در تاریخ ۷ دی‌ماه شهردار انتخاب کرده است، در تاریخ ۹ دی‌ماه اعلام کردند که بار دیگر این گزینه معرفی‌شده را بر اساس آیین‌نامه جدید بررسی و در صورت احراز معرفی کنید؛ در این زمان فرماندار شوشتر اصرار داشت که با نامه‌ای گزینه تعیین‌شده را تأکید کنم، من از اعضای شورای اسلامی شهر شوشتر عذر می‌خواهم که در صحن شورای اسلامی شهر مطرح نکرده و نامه‌ای ارسال کردم، ولی چون تنها دو روز از انتخاب ما گذشته بود قدری شایسته نبود ولی قبول دارم باید در شورا مطرح می‌کردم و به این دلیل عذر می‌خواهم.

وی ابراز داشت: در تاریخ ۱۳ اسفند نامه‌ای به فرمانداری شوشتر ابلاغ‌شده است، این نامه با تأخیر به دست ما رسید، باز جناب فرماندار شوشتر ابراز داشتند که من نامه‌ای برای تائید و تأکید بر انتخاب شهردار بزنم، ولی قبول نکردم و در صحن شورای اسلامی شهر باید این مهم به تصمیم‌گیری گذاشته شود؛ البته جناب فرماندار گفته‌اند که از اختیارات قانونی خود برای این مهم استفاده می‌کند.