سید هدایت‌اله موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار خوزپرس اظهار کرد: تأمین امنیت غذایی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه شهرستان از اولویت‌ها و سیاست‌های کاری مجموعه جهاد کشاورزی اندیمشک است.
وی، توسعه در حوزه کشاورزی را یکی از راه‌های تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومت خواند و افزود: واحد ۳۰ رأس پرورش گاو شیری در اندیمشک با استفاده از محل تسهیلات اشتغال روستایی اندیمشک به بهره‌برداری رسید.
رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان اندیمشک با اشاره به دریافت ۴ هزار و ۴۴۰ میلیون ریالی این واحد از تسهیلات ۶ درصدی از محل اشتغال روستایی، تصریح کرد: سهم متقاضی در این واحد پرورش گاو شیری ۲ هزار میلیون ریال است.

وی با اشاره به اشتغال ۲ نفر به صورت مستقیم در این واحد پرورش گاو شیری، گفت: حجم تولید شیر این واحد ۳۰ راسی گاو شیری در سال یک‌صد تن خواهد بود و ۵ تن گوشت قرمز نیز تولید می‌شود.

۷۵ هزار نفر از شهروان اندیمشک از طریق دامداری و کشاورزی امرارمعاش می‌کند.