قاسم ساعدی رئیس مجمع نمایدنگان خوزستان در گفت و گو با خبرنگار خوزپرس در اهواز اظهار داشت: اخبار درج شده درباره مصوبه هیئت دولت برای انتقال آب کارون صحت ندارد و خبر استاندار اصفهان مبنی بر انتقال آب کارون کذب است.

وی افزود: بعد از مصاحبه استاندار اصفهان با پیگیری های جدی  و با حضور در دفتر دولت صحت و سقم اخبار درج شده مبنی بر انتقال آب کارون به استان اصفهان را بررسی کردم و الان با جدیت این خبر را تکذیب می کنم و هیچ انتقال آبی  در دستور کار دولت نیست.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان به صراحت بیان کرد: در روزهای گذشته جلسه ای توسط مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی و مجمع نمانیدگان خبرگان رهبری در استان خوزستان با جناب آقای لاریجانی رئیس مجلس برای احیاء کارون و تالاب ها گرفته شد که خروجی این جلسه مصوبات خوبی در زمینه شورای آب به همراه داشته است.

ساعدی در ادامه تصریح کرد: بعد از جلسه با ریاست محترم مجلس جلسه دیگری با معاون اول رئیس جمهور جناب آقای جهانگیری توسط مجامع نمایندگان خوزستان، چهارمحال و لرستان در مجلس شورای اسلامی  گرفته شد که نتیجه جلسه این بود که مطالبات مردم چهارمحال بختیاری، لرستان و خوزستان در هیئت دولت مطرح و مصوب شود، لذا شورای عالی آب موظف شود مطالعاتی در جهت احیای تالاب ها، دریاچه ها و رودخانه ها و نیازمندی های آب همه شهروندان کشور را بررسی و طرح مطالعاتی را به دولت تقدیم کنند.