سید حکمت الله موسوی مدیر کل میراث فرهنگی خوزستان در گفت و گو با خبرنگار خوزپرس اظهار داشت: پایگاه سازه های آبی تاریخی شوشتر اقدامات قضایی در این باره را جامع الاطراف در حال پیگیری است.
وی افزود: تشکیل پرونده قضایی صورت گرفته، به درخواست میراث فرهنگی و پیشنهاد معاون میراث سازمان میراث فرهنگی کشور؛ کارشناس خبره ای از تهران برای کارشناسی این پرونده به کار گرفته شده است.
مدیر کل میراث فرهنگی خوزستان بیان کرد: مجوز میراث فرهنگی برای ارتفاع ٧.۵ است و با احتساب خرپشته٩.۵ متر، دستگاهی و کمیسیونی که فراتر از این مجوز داده است باید مجوز خود را ابطال و خسارت ها را پرداخت کند.
وی تصریح کرد: اثر ثبت جهانی قوانینی دارد؛ در میدان نقش جهان ساختمان متخلف حکم تخریب می گیرد، بی شک در شوشتر نیز چنین می شود.
موسوی تاکید کرد: به پایگاه سازه های آبی شوشتر گفته ام این درباره به افکار عمومی گزارش دهد و بزودی این اتفاق خواهد افتاد.
وی گفت: قوانین و ضوابط عرصه و حریم خط قرمز میراث فرهنگی است؛ نمیگذاریم در این باره قوانین میراث و اثر ثبت جهانی به فراموشی سپرده و تجاوز به عرصه و حریم سازه ها اپیدمی شود.
مدیر کل میراث فرهنگی خوزستان خاطر نشان کرد: در روزهای گذشته جناب مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در این باره گزارشی درخواست کرده بودند که درباره سازه های آبی شوشتر گزارش کاملی از وضعیت، اقدامات و شرایط موجود ارائه شده است.
شوشترنامه