به گزارش خوزپرس از شوشتر، رضا استکی بخشدار مرکزی شهرستان شوشتر در جلسه شورای اداری شهرستان که در روستای خزینه سلامات دهستان مدرس از بخش مرکزی در حضور فرماندار و روسای ادارات شهرستان در جهت بررسی مسائل و مشکلات دهستان مدرس برگذار شد خطاب به مسئول راه وشهرسازی شهرستان شوشتر اعلام نمود که اداره کل راه استان متاسفانه هیچ برنامه ای در جهت بهبود وضعیت راههای روستایی دهستان مدرس درطی سه سال حضور اینجانب علی رغم پیگیریهای مکرر بخشداری مرکزی انجام ننموده و طی بررسیهای انجام گرفته طی ۳۰ سال گذشته هیچ اقدامی در جهت حتی یک متر مربع زیرسازی و آسفالت در راههای روستاهای دهستان مدرس انجام ننموده است این در حالیست که واحد بهره برداری نفت سفید با بیش از ۳۰ حلقه چاه نفت و گاز فعال با پیک تولید ۵۵۰۰۰ بشکه نفت و میلیونها فوت مکعب گاز بعنوان ظرفیت بل قوه در این دهستان این اداره کل میتوانست از عواید و عوارض حاصل از تولید نفت و گاز در طی سالهای گذشته از محل اعتبارات نفت و با کمک وزارت نفت جاده های دسترسی روستاهای دهستان مدرس که در فاصله چند کیلومتری از این حوزه نفتی قرار دارند را آسفالت می نمود.
وی افزود: عدم برنامه ریزی اداره کل راه استان باعث گردیده تا وضعیت راههای دسترسی روستایی در روستاهای دهستان مدرس بخش مرکزی شهرستان شوشتر از کمترین خدماتی از سوی دستگاه مسئول بی بهره بماند و همچنان از داشتن راه دسترسی آسفالت محروم باشند.
استکی بخشدار مرکزی شهرستان شوشتر در ادامه این جلسه از دستگاههای اجرایی همچون اداره کل گاز استان و شهرستان بدلیل گازرسانی به روستاهای بخش مرکزی و دهستان مدرس و بنیاد مسکن شهرستان و استان بدلیل تکمیل در اجرای طرحهای هادی روستایی و دانشکده علوم پزشکی شهرستان بدلیل توجه به ارتقا شاخص های بهداشتی و احداث درمانگاه شبانه روزی و خانه های بهداشت در دهستان مدرس و گروه جهادی سپاه پاسداران شهرستان شوشتر که با احداث مدرسه و مسجد با همکاری دهیاریهای بخش مرکزی در روستاها باعث محرومیت زدایی در منطقه مدرس گردیده قدردانی نمود.