به گزارش خوزپرس از شوشتر، روزهای پایانی تیرماه بود که فرمانداه راهور شوشتر در مصاحبه ای اعلام کرد که بر اساس مصوبه شورای ترافیک شوشتر، بزودی شاهد جابجایی خودروهای سنگین مرکز شهر هستیم، برای این مهم پارکینگ نیز در نظر گرفته شده واز حضور سرمایه گذاران برای راه اندازی پارکینگ های جدید نیز حمایت می کنیم، ولی با گذشت ۱۴ روز از موعد مقرر هنوز خودروهای سنگین در مرکز شهر شوشتر حضور دارند و محلات نیز شاهد توقف و حضور این خودروها هستند، این مهم باعث ایجاد سوال در ذهن مردم شوشتر شد که شاید اجرای این طرح بار دیگر مانند گذشته متوقف و بی سرانجام رها شده باشد.
سرگرد فارسی فرمانده راهور شوشتر در گفت و گویی با خبرنگار خوزپرس در شوشتر اظهار کرد: مراحل جابجایی این خودروها در حال انجام است و این طرح متوقف نشده است.
وی افزود: اجرای این طرح نیازمند مقدماتی بود که در حال اجراست و در روزهای گذشته به تک تک رانندگان و صاحبان این خودروها تماس گرفته شده است و به صورت حضوری به آنها اجرای این طرح را یادآور شده ایم و پس از اتمام این مرحله با اعمال قانون شاهد اجرای ملموس این طرح خواهیم بود.
اجرای این طرح در سطح شهر شوشتر باعث امید و رضایتمندی مردم خواهد شد، از سوی دیگر اجرایی شدن مصوبات شورای ترافیک در راستای ایجاد نظم در عبور و مرور و ترافیک شهرستان می تواند پایانی بر بی نظمی های گذشته و روال غلط موجود در امور ترافیکی باشد.