به گزارش خوزپرس از اهواز؛ مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۴ خوزستان با اشاره به خرید گندم به نرخ تضمینی در استان خوزستان، بیان داشت: یک میلیون و ۱۳۲ هزار و ۵۸۰ تن گندم دورم و معمولی از کشاورزان خوزستان خریداری شد.
حسین پور گفت : میزان خرید گندم تضمینی در خوزستان در سال زراعی ۹۷-۹۶ با پیش بینی قبلی که ۱٫۲ میلیون تن عنوان شده بود حدود ۶۸ هزار تن کمتر است.
این مقام مسئول ، نرخ تضمینی هر کیلوگرم گندم به نرخ تضمینی را ۱۳ هزار ریال و گندم دوروم را ۱۳ هزار و ۳۰۰ ریال عنوان کرد و اذعان داشت: این قیمت در مقایسه با سال زراعی گذشته تغییری نکرده است.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۴ خوزستان افزود: در سال زراعی گذشته حدود یک میلیون و ۳۳۵ هزار تن گندم به نرخ تضمینی از حجم کل تولید ۱٫۷میلیون تن در خوزستان خریداری شد که دلیل کاهش تولید و خرید گندم در سال زراعی، خشکسالی بی سابقه در نیم قرن اخیر و تنش آبی در گندمزارهای این استان بود.
وی افزود: خرید تضمینی دانه روغنی کلزا در خوزستان در سال زراعی جاری نیز به رقم بی سابقه ۳۰ هزار و ۴۳۸ تن رسید که اندکی نسبت به از میزان پیش بینی شده افزایش نشان می دهد.