به گزارش خوزپرس از شوشتر، روز گذشته به مناسبت درگذشت یکی از بزرگان ایل بختیاری در شهرستان شوشتر، دکتر یوسفی نماینده مردم اهواز، باوی و کارون و سید محمد سادات ابراهیمی مشاور پارلمانی معاون رئیس جمهور در شهرستان شوشتر حاضر و آماده شرکت در این مراسم بودند.

حضور دکتر یوسفی در منزل شخصی سید محمد سادات ابراهیمی و نشست با جوانان این شهرستان بسیار قابل توجه و قابل تحسین بود.

لازم به ذکر است بعد از این نشست جمعیت کثیری همراه این دو مسئول استانی و کشوری در مراسم  مرحوم آ جهانگیر نجفی یکی از بزرگان ایل بختیاری در شهرستان شوشتر شرکت کردند و پیام تسلیتی به خانواده های محترم به غم نشسته داده شد .