به گزارش خوزپرس از اهواز؛ در این برنامه شخصیت هایی همچون دکتر شریعتی استاندار خوزستان، آیت الله شاهرودی عضو مجلس خبرگان رهبری، دکتر یوسفی و الباجی از نمایندگان مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، همچنین شخصیت های برجسته ای از اقوام عرب، بختیاری ولر و دیگر اقوام ساکن در استان،حضور اهالی رسانه، دبیران احزاب وفعالین سیاسی، تعدادی از اعضای شورای شهر و مدیران استانیحضور داشتند.
گفتنی است: این برنامه با استقبال بسیار خوبی از جامعه سیاسی استان مواجه شد و امید می رود که با برگزاری چنین برنامه هایی در جهت تقویت فعالیت های سیاسی و ایجاد فضای همدلی، هم افزایی و همبستگی در استان گامی ارزشمند برداشته شود.