به گزارش خوزپرس از اهواز؛ مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی در دو سطح مباحثی را عنوان کرد و گفت: یکی از این سطوح، موضوعات کلان استان است و دیگری بحث های مصداقی مانند چگونگی استفاده دستگاه ها از قانون حداکثر و راه کارهای موجود در آن می باشد.
احمد جمالی بیان کرد: در دو سال گذشته با توجه به فضای بین المللی که ایجاد شده بود، مقوله تامین منابع مالی مورد توجه قرار گرفت و نتیجه خوبی داشت و ما در حوزه انعقاد قراردادهای فاینانس (تامین منابع مالی پروژه و تجهیزات آن) و هم در مورد صدور مجوزها در طی این سال ها به خصوص سال ۹۶، سال بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران اظهار داشت: در حوزه سرمایه گذاری خارجی استان های مختلف تلاش کردند به غیر از ۴ استان، بقیه استان ها پذیرای سرمایه گذار خارجی در بخش های مختلف اقتصادی بودند. همچنین ما در حوزه انرژی های پاک بیشترین مجوزها را صادر کردیم.
جمالی گفت: در این مدت بیش از ۳۰ میلیارد دلار قرارداد تامین مالی امضا کردیم، که از مجموع این ۳۰ میلیارد دلار، برای مبلغ ۱۲ میلیارد دلار پروژه معرفی شد که استان خوزستان نیز جز آن بود اما از همه ظرفیت حاصله، استفاده نشد.
جمالی خاطر نشان کرد: نبود پروژه های مناسب باعث می شود که ما نتوانیم از فرصت های حاصل شده برای کشور به نحو مناسبی استفاده کنیم. در بحث فاینانس و سرمایه گذاری خارجی یکی از مشکلات کلیدی این است که طرح های مناسبی که قابلیت پذیرش توسط سرمایه گذاران بالقوه یا تامین کنندگان خارجی را داشته باشد ما نداریم.
وی افزود: در فرصت های سرمایه گذاری اگر طیف مطالعاتمان را زیاد بگیریم امکان اولویت بندی، دسته بندی و انتخاب بهینه برایمان مشکل می شود؛ بعضی از استان ها به این موضوع دچار شدند که بجای متمرکز شدن به تعدادی محدودی از فرصت ها و تبدیل آن ها به طرح، باعث شده دچار انباشتگیِ داده، شوند و کمک کردن ما را سخت کردند.
احمد جمالی بیان کرد: همکاری ما بر اساس شرح وظایف در حوزه شناسایی و احصاء فاینانس و سرمایه گذاری در صورتی است که فرصت ها را محدود و در قالب بخش ها اولویت بندی کنیم.
وی افزود: هنوز ۱۸ میلیارد دلار فاینانس داریم که طرح به سرمایه گذار معرفی نکردیم و در واقع طرحی نداریم. علیرغم این که در ۶ ماه دوم سال گذشته یا طرح اولویت دار، در سازمان های زیربط نبود یا طرح ها قابلیت اجرایی ندارد و یا نتوانسته بانک عامل خود را انتخاب کند.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی تشریح کرد: در سند توسعه استان خوزستان ۳ یا ۴ کار اساسی و کلیدی داریم، چون این طرح ها اثر ملی بر اقتصاد کشور دارند حتماً برای اجرای آنها باید وقت بگذاریم. وی گفت: در برنامه ششم توسعه، فرصت های سرمایه گذاری در منطقه اروند را داشتیم که تاکنون مورد بخصوصی صورت نگرفته است.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی افزود: در مورد سرمایه گذاری خارجی از استان ایده داشتیم اما این که بتوانیم تیمی از استان معرفی کنیم یا همایش خاصی داشته باشیم متاسفانه فرصت ها را نداشتیم.
جمالی در خصوص راهکارهای جذب سرمایه گذار گفت: مشوق ها و ابزارهای تشویقی و همچنین هماهنگی با فرمانداران، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس تا بخشدار در جذب سرمایه گذار بسیار مهم هستند و برای این کارخصوصاً مراکز خدمات سرمایه گذاری در استان ها باید مورد توجه بیشتر قرار گیرند.