به گزارش خوزپرس از شوشتر، اجرای این کودک شاهنامه خوان آنقدر مورد توجه قرار  گرفته شد که دکتر جلال خالقی مطلق از کشور آلمان دکتر قدمعلی سرامی،دکتر خیرآبادی ،دکتر فرزین ،دکتر قیامتی و بسیاری از اساتید و فرهیختگان داخلی و خارج از کشور حضور داشتند و گفتند در همه عمر خود اینچنین نقالی ندیده و برنامه یکتا عسکری که اجرای سوگ سیاوش بود را بعنوان گل برنامه و بهترین بخش معرفی نمودند.
سه اجرای دیگر نیز در دانشگاه نیشابور روز یکشنبه، بیست و چهارم در روستای محل تولد فردوسی و روز بیست و پنجم در آرامگاه فردوسی در شهر توس در نظر گرفته شده است.
لازم به ذکر است بیش از این نیز این هنرمند نه ساله توسط دکتر جنیدی در بنیاد نیشابور در تهران،سالن تئاتر شهر تهران ،نمایشگاه بین المللی تهران،سالن تئاتر شهر آرا تهران و بسیاری از همایش های ملی مانند پایتخت کتاب ایران همایش ملی رفع موانع کتابخوانی از ایشان دعوت بعمل آمده بود و مورد تشویق وزیر ارشاد دکتر صالحی امیری،معاون هنری وزیر ارشاد دکتر مرادخانی،استانداران سابق و فعلی خوزستان ،و مدیرکل های کتابخانه استان و….قرارگرفت.